S spletnim dnevnikom želim predstaviti svojo pot v svet naravoslovne fotografije in izkušnje deliti z vsemi, ki vas narava zanima. Vsem se zahvaljujem za morebitne komentarje in vprašanja.

nedelja, 23. junij 2013

ČEBELARJI JUGO-VZHODNE SLOVENIJE


Večina večjih, če ne vsa gnezdišča čebelarjev se nahaja na jugo-vzhodnem delu Slovenije. Obstajajo podatki o posameznih gnezdečih parih tudi drugod.


Na jugo-vzhodu v zadnjih letih opazujemo gnezditev čebelarjev na štirih pomembnejših lokacijah. V dveh gramoznicah in v dveh peskokopih.


Vsem lokacijam so skupne strme peščene stene, kjer si lahko čebelarji kopljejo svoje gnezdilne rove. Verjetno pa so pomembna tudi drevesa in grmičevje v bližini, kjer lahko posedajo.


Pred letošnjo gnezdilno sezono so bila okrog ene izmed gramoznic posekana vsa drevesa.  Tu je po moji oceni prejšnja leta gnezdilo več kot 30 parov. Čebelarji so v začetku maja lokacijo obiskali, a sem konec maja tam opazoval le še nekaj ptic.


Kljub temu, da so prenehali s pridobivanjem gramoza, v juniju nisem opazil nobenega čebelarja več. Res je, da so se tudi brežine že nekoliko zarasle. Kot kaže, so se ptice preselile na gramoznico, cca 3 km severo-vzhodno.


Tu sem konec maja preštel 57 ptic (rdeče pike zgoraj). Ptice sem štel tako, da sem z druge strani gramoznice v čim krajšem času (dobrih 30 s) naredil 14 posnetkov, katere sem združil v panoramski posnetek velike ločljivosti. Glede na to, da je bilo nekaj ptic tudi v zraku, ocenjujem, da je v gramoznici okrog 30 parov.

Delček ene izmed 14 fotografij.


V prvem peskokopu, kjer po nepreverjenih podatkih zadnji dve leti ni bilo čebelarjev, smo sredi junija prešteli 14 ptic. Če računamo, da nismo uspeli prešteti vseh in da bi ostala polovica lahko valila, potem je tu lahko tudi do 15 parov.

V drugem peskokopu, kjer je večje število čebelarjev kar konstantno, pa smo kolonijo ocenili na 20-25 parov. Domačini so tudi povedali, da je glede na prejšnja leta letos čebelarjev več.


Velikokrat se vrednost fotografske trofeje šteje z velikostjo ptice na posnetku oz. kako od blizu jo bomo lahko fotografirali. Sam poskušam ptice "ujeti" tudi v njihovem življenskem okolju in čebelarjevo je dostikrat precej slikovito.


Zanimivo je bilo, da so bili čebelarji 3.junija še precej paritveno aktivni.


Zadnji posnetki so nastali iz opazovalnice, namenjene samo opazovanju čebelarjev, posnetek na začetku pa med obročkanjem ptic.